เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ 2567 เวลา 15.30 น. เเพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิฑ์ จำอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี เเละมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้า-ร่วมพิธี ณ วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี