คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร และการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร และการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) นำโดย นายแพทย์มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ และ นางสาวศุภรัตน์ ไก่ฟ้า ซึ่งได้ลง ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร