โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดให้บริการ “คลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ” เริ่ม 12 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในพิธีการเปิด “คลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ” โดยมีนายแพทย์อำนาจ รักษ์งาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมในพิธี โดยในการจัดตั้งคลินิกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล และเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข อย่างสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ “คลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ” จะเปิดให้บริการ ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 83 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เริ่ม 12 มกราคม พ.ศ.2566