แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้อัญเชิญ หลวงพ่อทวารวดี ไปประดิษฐาน ณ หอพระกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้อัญเชิญ หลวงพ่อทวารวดี พระสำคัญประจำจังหวัดปราจีนบุรี ไปประดิษฐาน ณ หอพระกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดอื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 6 โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่กระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ และเพื่อเป็นศูนย์รวมใจทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป