โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับการบริจาคอวัยวะ จากหญิงไทย อายุ 22 ปี

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีแสดงความอาลัย และขอขมากรรมผู้บริจาคอวัยวะ หญิงไทย อายุ 22 ปี โดยได้รับ หัวใจ ตาทั้ง 2 ข้าง ไตทั้ง 2 ข้าง และกระดูก โดยจะมอบให้กับศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผ่านทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยะ ซึ่งในการบริจาคอวัยวะครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ในการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ญาติของผู้วายชนม์ ในท้ายนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเมตตาที่เสียสละบริจาคอวัยวะเพื่อเป็นการต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิต ความดีที่ไม่มีสิ้นสุดคือ การที่ได้บริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำส่งผลให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดี และขอให้ครอบครัวของท่านพบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป