การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในเหตุการณ์เสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีการเปิด “โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำปีงบประมาณ 2566” พร้อมนำทีม ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อม โดยมี นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในเหตุการณ์เสมือนจริงในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ในการร่วมฝึกซ้อม ณ อาคารธรรมรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร