วันพยาบาลสากล และพิธีมอบหมวกผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในงานพิธีรำลึก มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เนื่องในวันพยาบาลสากล และพิธีมอบหมวกผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2566 เพื่อสดุดีคุณงามความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป พร้อมจัดพิธีมอบหมวกให้แก่ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 55 คน โดยมีนางสาวประกายดาว จิตต์ประเสริฐ หัวหน้าพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร