ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เเพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรประจำปี 2566 ” พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ในการร่วมให้โอวาทแก่บุคลากรใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาล ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสวัสดิการที่พึงได้รับ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูบศร