พิธีเปิดศูนย์ทันตกรรม,ศูนย์ไตเทียม,โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยนายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ,เภสัชกรหญิงสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ทันตกรรม,ศูนย์ไตเทียม,โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๖ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ให้การต้อนรับ