กิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็มใน 100 วัน สำหรับ ผู้หญิงอายุ 11- 20 ปี ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี และหน่วยบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร และจัดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็มใน 100 วัน สำหรับ ผู้หญิงอายุ 11- 20 ปี ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย ณ ห้องประชุมดวงสว่าง วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี