พิธีการต้อนรับ พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำโดย พญ.สุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยในช่วงเช้า เดินทางถึงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สักการะพระพุทธปชานาถศาสดา และท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อรับชมวีดิทัศน์แนะนำประวัติและผลงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดย พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีและคณะที่ได้ร่วมเดินทางมาส่ง และกล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมหลักการบริหารงานเพื่อพัฒนาและนำพาโรงพยาบาลแห่งนี้ให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป และในวันนี้ยังมี พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2) ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาฯ ได้มาร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ซึ่งบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม