คณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดปราจีนบุรี ที่คาดว่าจะบูรณะรั้วเก่ารอบโบราณสถานอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำโดย พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดปราจีนบุรี ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับ บูรณะรั้วเก่ารอบโบราณสถานอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกับ นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ,ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานงบประมาณเขตที่ 3 ,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ,คลังจังหวัดปราจีนบุรี ,ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร