รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 ณ พระอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในการนี้ ทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อีกด้วย ทางบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ขอกราบอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นอย่างสูง