กิจกรรมรณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีสากล และสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งขาติ ปี 2566 รณรงค์เพื่อแสดงจุดยืนของการ"ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว"และ “เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ”

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมรณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีสากล และสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งขาติ ปี 2566 รณรงค์เพื่อแสดงจุดยืนของการ"ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว"และ “เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” โดยมี นางธิดารัตน์ ชูศรี หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บ้านพักเด็กและครอบครัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ และ"คุณวัชระ ตังคะประเสริฐ" ดารา นักแสดง จิตอาสาร่วมรณรงค์ ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการและบูธกิจกรรมต่างๆ และการเดินรณรงค์ ณ.ลานผู้ป่วยนอก (OPD)