พิธีการมอบ รถนั่งคนพิการ ขาเทียม และอุปกรณ์การแพทย์ แก่ผู้ป่วย และ ผู้พิการในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (สวป.มส. SML ๕) หมู่กวาง

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567 แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (สวป.มส. SML ๕) หมู่กวาง นำโดย พลเอกอรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการหลักสูตร SML 5 ในพิธีการมอบ รถนั่งคนพิการ ขาเทียม และอุปกรณ์การแพทย์ แก่ผู้ป่วย และ ผู้พิการในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย/ผู้พิการ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงบุคคทั่วไป รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ณ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

***ได้รับการอนุญาต จากญาติผู้ป่วย ให้เผยเเพร่ภาพเเล้ว